ติดต่อคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ
ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลำปาง 52100
โทร 054 241 052,054 237 399 ต่อ 2302 Fax. 054 241 052


054 241 052,054 237 399 ต่อ 2302 Fax. 054 241 052science_lpru@hotmail.comm


https://www.facebook.com/คณะวิทยาศาสตร์-มราชภัฏลำปาง-156084751632062/


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร