แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 22 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนฝ่ายสนับสนุน ได้รับทราบนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระดมความคิดในการวิเคราะห์สภาพองค์กร ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวนกว่า 40 คน
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 18:18 น.