แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 27 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง66

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง' 66

LPRU NEWs : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’66 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มี ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’66 เพื่อให้ทุกท่านร่วมรับชมโดยพร้อมเพียงกัน

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’66 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระองค์ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

โดยในปีนี้ได้จัดกิจรรมเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การทดลองวิทยาศาสตร์จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 รายการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 66 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

*ขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 17:23 น.