แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
[อบรม] ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”

กองบริการการศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง OBE
ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 

สามารถติตามรายละเอียดได้ที่กองบริการการศึกษา หรือตาม Link แนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:48 น.