แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 17 ครั้ง
งานวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q3

บทความวิจัยของ ผศ.ปัทมา อภิชัย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง

"Influence of six-step heat treatment on microstructures and mechanical properties of 5160 ally steel"

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Metals. Materials and Minerals ฉบับที่ 32 ปี 2022 โดยเป็นวารสารงานวิจัยที่จัดอยู่ใน Quartile 3 ฐานข้อมูล Scopus

สามารถดาวน์โหลดและศึกษาผลงานตีพิมพ์ได้ที่ Link ดังแนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 11:37 น.