แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 14 ครั้ง
คลินิกเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาทางวิชาการ ในหัวข้อ "คลินิกไส้เดือนดิน"

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

คลินิกเทคโนโยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ ในการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โดยมี อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 11:14 น.