แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 9 ครั้ง
[ทุนวิจัย] บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1)

บพข ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1) ในหลากหลายกรอบการวิจัย

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 10 มีนาคม - 18 เมษายน 2566

สามารถติดตามรายละเอียดกรอบการวิจัยที่เปิดรับและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ตาม Link แนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 23:14 น.