แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 27 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคบให้ดำรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10:53 น.