แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 6 ครั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นำตัวแทนนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 แห่ง

 

*ขอบคุณข่าวจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 17:38 น.