แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 9 ครั้ง
[อบรม] สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตาม Link แนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:37 น.