แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 13 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพการเย็บกระเป๋าผ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน"

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 

รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพการเย็บกระเป๋าผ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน" ณ บ้านทุ่งตอน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:25 น.