แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 39 ครั้ง
ผลงานวิจัยของอาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Q1 (Scopus)

งานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน (Corresponding Author) ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ (Co-Author) และ อ.ดร.พิมพ์ผา อินทะรส (Co-Author) ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยจาก Ehwa Womans University ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal on Mathematics Education ฉบับที่ 14 ปี 2023 

โดยเป็นวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่จัดอยู่ใน Quartiles 1 (Scopus) Cite Score 4.7 และ Scopus percentile 95 นอกจากนั้นยังเป็นวารสารอันดับที่ 19 จาก 391 วารสารด้าน General Mathematics บนฐานข้อมูล Scopus
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21:59 น.