แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 21 ครั้ง
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศดังกล่าวตาม Link ด้านล่าง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 19:21 น.