แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 17 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ และเงินสมนาคุณบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2565


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11:18 น.