แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
[อบรม] ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ติวสอบบรรจุ)

คณะวิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วยสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสลุงคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.จตุทิพย์ ก๋ายะวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:50 น.