แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 21 ครั้ง
ประกาศกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565


วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 15:00 น.