แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 13 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง

โดยจัดกิจกรรมลักษณะฐานการทดลองจำนวน 4 ฐานการทดลองได้แก่
1. ไลเคน โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. การทดสอบสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โดยสาขาวิชาเคมี
3. การทำสเฟียร์ โดย สาขาวิชาชีววิทยา
4. ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสาขาวิชาฟิสิกส์

* ขอบคุณข่าวจากงาานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:39 น.