แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 7 ครั้ง
นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณกรรณิการ์ พิมสิงห์ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำน้อง ๆ นักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้กับน้อง ๆ ในฐานต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์วันที่ 01 กรกฏาคม 2565 เวลา 22:55 น.