แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 20 ครั้ง
คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)

คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3 ท่าน ได้แก่

1. อาจารย์ภัทรนัย  ไชยพรม

2. อาจารย์ชิสาพัชร์ ชูทอง

3. อาจารย์ฉัตรสุดา มาทา

ได้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565วันที่ 01 กรกฏาคม 2565 เวลา 22:50 น.