แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 42 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นการประชุมร่วมกันของประธานและเลขานุการการแข่งขัน รวมทั้งประธานสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 และจะทำการแจ้งรายละเอียดการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรมภายในงาน และเปิดรับสมัครแข่งขัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 19:32 น.