แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 30 ครั้ง
ผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI1

งานวิจัยของอาจารย์ชัชชฎาภร พิศมร ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน และ ผศ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงส์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขล้านนา โดยเป็นวารสารที่จัดอยู่ในกลุ่มTCI1
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 15:10 น.