แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 31 ครั้ง
ผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI2

งานวิจัยของอาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน ร่วมกับ อาจารย์ชัชชฎาภร พิศมร และ ผศ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงส์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ โดยเป็นวารสารที่จัดอยู่ในกลุ่มTCI2
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 15:49 น.