แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2566

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2566 

ตามเอกสารแนบวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:29 น.