แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 12 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการบริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน

*ขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:32 น.