แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 17 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.ม. เคมีประยุกต์)

โดยมีระยะเวลาการรรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2566

สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ในหลักสูตรที่เปิดรับ และสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตาม Link แนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:59 น.