แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 17 ครั้ง
[แหล่งตีพิมพ์] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (TCI1)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 20 บทความ โดยวารสารจัดอยู่ใน TCI1

คณาจารย์ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ และส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารได้ตาม Link แนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 23:27 น.