แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 14 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 "รอบที่ 2"

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

จำนวน 6 วิชาเอก ได้แก่

1. วิชาเอกเคมี

2. วิชาเอกชีววิทยา

3. วิชาเอกฟิสิกส์

4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5. วิชาเอกคณิตศาสตร์

6. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

โดยสามารถเลือกเรียนแบบ "เอกเดี่ยว" หรือ "เอกโท" ได้ จากการเลือกวิชาโทเป็นแขนงวิชาใดก็ได้ในหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หรือเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ในเมนู "หลักสูตรที่เปิดสอน"

หรือรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตาม Link แนบ
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:05 น.