แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 7 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับ ม.ปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่

1. ฐานกลศาสตร์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

2. ฐานการเพิ่มปริมาณ DNA โดย ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

 

*ขอบคุณข่าวจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:34 น.