แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 47 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.ณรงค์ คชภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565วันที่ 08 กรกฏาคม 2565 เวลา 16:43 น.