แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 22 ครั้ง
แจ้งจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กองบริการการศึกษาฯ แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดและขั้นตอนสามารถติดตามได้ตาม Link แนบ

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:34 น.