แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 20 ครั้ง
[ประชุมวิชาการ] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:20 น.