แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 17 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันที่ 26 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยมี ผศ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “องค์ความรู้วิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจำวัน” ในรูปของฐานปฏิบัติการเรื่อง ลูกประคบสมุนไพร แคบหมูมหัศจรรย์ ตะกร้าสานไม้ไผ่ และสบู่สมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

*ขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 17:13 น.