แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:23 น.