แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 6 ครั้ง
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) รับมอบทุนการศึกษาการผลิตมหาบัณฑิต จำนวน 6 คน เป็นทุนการศึกษาจำนวน 480,000 บาท จากบริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเคมีประยุกต์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 11:21 น.