แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 25 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์และเงินสมนาคุณบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2566


วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:35 น.