แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 33 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนและรับมอบทุนการศึกษา เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนและการรับมอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ จากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

โดยทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังเยาวชนให้สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยว่าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีจำนวน 3 ทุน ทุนละ 13,000 บาทต่อหนึ่งภาคเรียน ซึ่งมอบทุนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา

ในพิธีรับมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจำนวน 3 คน ได้แก่

1.นางสาวอังคนีย์ นาแล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. นางสาวอังคณา โชคดีทวีพร นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

3. นางสาวสุคนธา แซ่ย่าง นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

 

*ขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 09 ตุลาคม 2566 เวลา 16:50 น.