แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 43 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อัตราค่าเช่าโรงเรือน อัตราค่าเช่าห้องเย็น และอัตราค่าเช่าห้องจัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17:40 น.