แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 31 ครั้ง
ผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q1

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ
????ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
????รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
????ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ BMC Complementary Medicine and Therapies โดยเป็นวารสารที่จัดอยู่ใน Quatiles 1 ฐานข้อมูล Scopus

????เรื่อง "Study on the absolute configuration and biological activity of rotenoids from the leaves and twigs of Millettia pyrrhocarpa Mattapha, Forest & Hawkins, sp. Nov "

✅Link บทความวิจัย
https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/artic...

*ขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 16:59 น.