แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 55 ครั้ง
[อบรม] สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงทะเบียนอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 6 พฤศจิิกายน 2566
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
เลขานุการและกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อสอบถาม ผศ.สรวิศ, คุณลิขิต สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 083-156-3928 ภายในโทร 1141, 3832
ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 lpru.in/C6Bn
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 17:10 น.