แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 56 ครั้ง
ผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q1

งานวิจัยของ ผศ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน ร่วมด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง A modified subgradient extragradient method for equilibrium problems to predict prospective mathematics teachers’ digital proficiency level ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Results in Nonlinear Analysis ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ใน Scpous Q1
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08:57 น.